אודותינו

מדיניות איכות ובטיחות

מספנות ישראל: מורשת של איכות
כחברה המובילה בתחום התכנון והבנייה של כלי שייט ימיים, ספינות צבאיות ומסחריות, אוניות מבני תיקון ומבני מתכת כבדה,
מספנות ישראל בע"מ מקיימת מדיניות תאגידית של איכות ללא פשרות זה למעלה משישים שנה.

מדיניות זו ביססה את האמון של לקוחות ברחבי העולם וסייעה לחברה להפוך למספנה מובילה, הודות לפיתוחם של פתרונות ימיים מתקדמים ועל ידי יצירת שותפויות משמעותיות עם לקוחותינו.

מדיניות האיכות של המספנה מכסה את כל ההיבטים של כל המוצרים המיוצרים על ידי החברה, זאת עם הגדרות אחריות ברורות להשגת יעדי האיכות וסיפוק דרישות הלקוח.

למדיניות החברה בנושא איכות לחץ כאן, למדינות החברה בנושא איכות הסביבה לחץ כאן.

הנהלת מספנות ישראל מחויבת לאמות המידה הבאות:
  • איכות מהווה עיקרון מהותי בפעילות החברה וכזו החיונית לקיומה ויתרונה התחרותי.
  • מוצרי החברה מתוכננים כך שיעמדו ברמת איכות מוגדרת וברורה. זאת בהתאם לצרכי ולשביעות הלקוחות, לנהלים והתקנים המעודכנים ביותר, ותוך עמידה בלוח זמני האספקה והתנאים החוזיים
  • כל הנהלים מתוכננים לעמוד בדרישות תקני ISO 9001:2015, ו ISO 14001:2015 הן בהיבט מבנה החברה והן בהיבט ביצוע הפרויקטים
  • משאבי החברה המשמשים ליישום מלא של תקני האיכות והנהלים הנלווים, זמינים לכלל העובדים האחראיים על יישומה והטמעתה של מדיניות האיכות
תרשים מערכת ניהול האיכות של מספנות ישראל:
Israel Shipyards